Betaalwijzen

Vanuit Nederland

Bankrelatie
ING-bank, rekening NL63 INGB 0000 0311 87 ten name van de penningmeester van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde te Apeldoorn.  Alle betalingen dienen vrij van kosten voor het Genootschap te geschieden.

International payments
In settlement of your orders or subscriptions:

Within the euro countries
Relationship ING-bank, 
account number 31187 in name of the 
Penningmeester van het KN Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 
IBAN: NL63INGB0000031187
BIC: INGBNL2A
Please all transfers are free of any charges.

Outside the euro zone
Relationship ING-bank, 
account number 31187 in name of the 
Penningmeester van het KN Genootschap voor Munt- en Penningkunde, 
IBAN: NL63INGB0000031187
BIC: INGBNL2A
All transfers are free of any charges.

Other methods of payment are:
* Paypal (recommended) for outside the euro zone. For payment instructions please contact the treasurer
* In cash through the post office, registered, to 
Kon Ned Genootschap voor Munt- en Penningkunde, Ritbroekdwarsstraat 20, 7312 DS Apeldoorn, The Netherlands
* Please note: cheques are not accepted.