Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP)

Geachte bezoeker, U bent nu op de webpagina van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP).

Van Gelder Lezingen
De Van Gelder-lezing wordt sinds 2002 georganiseerd door de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (eerst in samenwerking met Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet en vanaf 2004 in samenwerking met het Geldmuseum) nu met de Nationale Numismatische Collectie om, in de geest van Van Gelder, de dialoog tussen numismatiek en andere disciplines te vergroten.

De reeks van jaarlijkse voordrachten is genoemd naar dr H. Enno van Gelder (1916-1998), Nederlands meest productieve en invloedrijke numismaat van de 20e eeuw. Als directeur van Het Koninklijk Penningkabinet (1949-1980) en later tevens als hoogleraar numismatiek en geldgeschiedenis te Leiden (1976-1983), verbond hij de numismatiek – de wetenschap van de tastbare vormen van het geld en de verwante voorwerpen – met andere disciplines. De lezingen richten zich op ieder die het vakgebied op een multidisciplinaire wijze wil benaderen en op niet-numismatici die gebruik willen maken van de inzichten die numismatiek en geldgeschiedenis te bieden hebben.

Naar de Van Gelderlezingen

Juridische naam:
Stichting Nederlandse Penningkabinetten; acroniem SNP.
De SNP is de steunstichting van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde.

Doelstelling:
De SNP heeft ten doel de bevordering van de numismatiek in Nederland. 
De stichting tracht dit te bereiken door:

  • het verwerven van numismatische voorwerpen ten behoeve van openbare verzamelingen in Nederland; 
  • het doen vervaardigen en verspreiden van publicaties op numismatisch gebied; 
  • organisatie van de jaarlijkse Van Gelderlezing (in samenwerking met de Nationale Numismatische Collectie); 
  • andere dienstige middelen.

Voor een kopie van de statuten e-mail: snp@koninklijkgenootschap.nl

De doelstelling van de stichting zoals hierboven vermeld is onverkort geldig. Met de opheffing van het Geldmuseum te Utrecht is het belang van de stichting als instrument om de numismatiek te bevorderen echter nog groter geworden. Dit geldt ook voor de organisatie en financiering van de jaarlijkse Van Gelderlezing. Het is de intentie de Van Gelderlezing en -beurs ook de komende jaren te handhaven. De Nederlandsche Bank, waar de Nationale Numismatische Collectie nu is ondergebracht, is bereid de Van Gelderlezing en -beurs te cofinancieren.

ANBI
De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), met als speciale status “Culturele Stichting”, en met als RSIN: 816767920.

Giften, donaties en schenkingen aan SNP zijn fiscaal aftrekbaar in uw aangifte Inkomstenbelasting (of als u vanuit uw BV schenkt: voor de Vennootschapsbelasting). Door de speciale Culturele status zijn giften voor 125% aftrekbaar, tot € 5.000

Voor meer informatie kunt u de volgende documenten downloaden.
Handreiking-periodiek-schenken-SNP
Overeenkomst-periodieke-gift-in-geld-SNP-vooringevuld

Samenvatting van de uitgevoerde activiteiten
Voor een verslag over 2022 klik hier SNP verslag 2022
Voor een verslag over 2021 klik hier SNP verslag 2021
Voor een verslag over 2020 klik hier SNP verslag 2020
Voor een verslag over 2019 klik hier SNP verslag 2019
Voor een verslag over 2018 klik hier SNP verslag 2018
Voor een verslag over 2017 klik hier SNP verslag 2017  
Voor een verslag over 2016 klik hier SNP verslag 2016 
Voor een verslag over 2015 klik hier SNP verslag 2015
Voor een verslag over 2014 klik hier SNP verslag 2014 
Voor een verslag over 2013 klik hier SNP verslag 2013 

Contactgegevens
Secretariaat: p/a Paul Gabriëlstraat 109
2596 VC Den Haag
Email: snp@koninklijkgenootschap.nl
Bankrekening: NL35 INGB 0005 3823 08 t.n.v. Stichting Nederlandse Penningkabinetten
Inschrijvingsnummer KvK: 41202300

RSIN / fiscaal nummer: 816767920
Giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar, zelfs voor 125% onder de gangbare voorwaarden want SNP is een Culturele ANBI.

Bestuurssamenstelling:
dr. G.P. (George) Sanders, voorzitter
drs. E.O.G.J. (Ewout) van Haeften, vicevoorzitter
drs. E. (Ernst) Wilschut, secretaris
ir. J.J. D. (Jeroen) van Gessel, penningmeester
Y.H.J. (Yvette) Schulman, assessor
mr. ing. F.A.J. (Freek) Groenendijk, bestuurslid

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning noch vacatiegelden voor hun werkzaamheden.

(Bijgewerkt 24 oktober 2023)