Numismatische Cirkels

Thematische Numismatische Cirkels

Voor numismaten en verzamelaars functioneren in Nederland numismatische kringen en het KNGMP. Velen zijn zowel lid van het KNGMP als van een of meerdere numismatische kringen. Bijeenkomsten van deze organisaties bevatten vaak een of meerdere lezingen over diverse numismatische onderwerpen. Een bijeenkomst is zo breed mogelijk opgezet om leden met diverse numismatische interesse te kunnen bereiken.
Rondom een dergelijk bijeenkomst worden tussen leden onderling specifieke onderwerpen besproken. Hier is dan behoefte aan de mogelijkheid om o.a. onderzoeksvragen, samenwerking, actualiteiten of hypotheses verder te bespreken.

Het bestuur van het KNGMP heeft daarom een bundeling van geïnteresseerden in specifieke onderdelen van de numismatiek als een goede zaak geacht. In 2017 is begonnen met het ontwikkelen van Thematische Numismatische Cirkels.

De eerste die zijn gestart:
– Cirkel Muntfabricage
– Cirkel Musea met numismatische collecties
– Cirkel Middeleeuwse Munten

Hiermee wil men o.a. bereiken:
– inspelen op eerdere vragen/suggesties vanuit onze leden
– bundeling en verdieping van kennis
– klankbordfunctie voor professionals
– basis voor toekomstige publicaties, onderzoeken of symposia
– samenwerking met andere instanties op het numismatisch gebied

De bijeenkomsten van de cirkels worden een of meerdere keren per jaar verspreid door Nederland gehouden. De organisatie wordt door een of meerdere (bestuurs)leden verzorgd.
Vanuit het KNGMP kunnen Thematische Numismatische Cirkels opgestart worden.

Waar mogelijk wordt ook ruimte geboden aan sprekers of deelnemers die (nog) geen lid zijn van het KNGMP