Publicaties

Al vanaf de oprichting van het Genootschap is het uitgeven van publicaties één van de hoofddoelstellingen.

In de eerste jaren van het bestaan van het Genootschap (1892-1913) verscheen er elk kwartaal een “Tijdschrift” met daarin wetenschappelijke artikelen en besprekingen. In 1914 is dit periodiek omgezet tot een Jaarboek met wetenschappelijke artikelen over numismatische onderwerpen.

Vanaf 1950 werd er naast het Jaarboek een tijdschrift uitgegeven met de naam De Geuzenpenning. Het was een uitgave van zowel het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde als van de Vereniging voor Penningkunst. In 1972 verscheen er naast de Geuzenpenning een nieuw blad, de Florijn genaamd. Dit blad was een uitgave van de “Federatie van Numismatische Kringen”. Met ingang van 1977 zijn beide bladen (Geuzenpenning en Florijn) opgegaan in het tijdschrift De Beeldenaar. Vanaf 1980 verschijnt het blad zes keer per jaar. De Beeldenaar is ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon “Stichting De Beeldenaar”.

Kort samengevat bevat De Beeldenaar vooral korte, vlot leesbare maar wel gefundeerde artikelen en berichten De Beeldenaar is gericht op de actualiteit. Het Jaarboek bevat uitgebreide artikelen en is wetenschappelijk van aard. Beide uitgaven hebben hun eigen redactie.