Publicaties

Al vanaf de oprichting van het Genootschap is het uitgeven van publicaties één van de hoofddoelstellingen. Er zijn momenteel twee reguliere publicaties: de Beeldenaar en het Jaarboek. Een abonnement op beiden is inbegrepen bij het lidmaatschap van het Genootschap. 

Kort samengevat: de Beeldenaar bevat vooral korte, vlot leesbare maar wel gefundeerde artikelen en berichten en is gericht op de actualiteit. Het Jaarboek bevat uitgebreide artikelen en is wetenschappelijk van aard. Beide uitgaven hebben hun eigen redactie en website.

                                   

In de eerste jaren van het bestaan van het Genootschap (1892-1913) verscheen er elk kwartaal een “Tijdschrift” met daarin wetenschappelijke artikelen en besprekingen. In 1914 is dit periodiek omgezet tot een Jaarboek met wetenschappelijke artikelen over numismatische onderwerpen.

Vanaf 1950 werd er naast het Jaarboek een tijdschrift uitgegeven met de naam De Geuzenpenning. Het was een uitgave van zowel het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde als van de Vereniging voor Penningkunst. In 1972 verscheen er naast de Geuzenpenning een nieuw blad, de Florijn genaamd. Dit blad was een uitgave van de “Federatie van Numismatische Kringen”. Met ingang van 1977 zijn beide bladen (Geuzenpenning en Florijn) opgegaan in het tijdschrift De Beeldenaar. Vanaf 1980 verschijnt het blad zes keer per jaar. De Beeldenaar is ondergebracht in een zelfstandige rechtspersoon “Stichting De Beeldenaar”.

Bestellen Jaarboek
Voor vragen mailt u naar de redactie (jaarboek@koninklijkgenootschap.nl)
De prijzen van de jaarboeken kunt u hier vinden: Prijslijst jaarboeken.pdf
Volg deze link voor betaalwijze / follow this link for payment methods

Numismatica Neerlandica
Naast de reguliere publicaties is het Genootschap in 2022 gestart met een nieuwe reeks genaamd Numismatica Neerlandica. Doel van deze nieuwe reeks is om numismatische werken van uiteenlopende aard uit te geven die voldoende kwaliteit hebben, maar door hun omvang of anderszins minder geschikt zijn voor het Jaarboek of de Beeldenaar. Daarmee verbreedt de Numismatica Neerlandica het palet aan numismatische publicaties. De uitgave van het eerste deel van Numismatica Neerlandica markeert het 130-jarig bestaan van het Genootschap.

Als eerste in de reeks verschijnt Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten 1821-1871 van de hand van drs. Wiebe Nijlunsing.

Klik hier voor een nieuwe versie (2e druk) van de bijbehorende catalogus.

Klik hier voor de catalogus van het gevangenisgeld van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode 1823 – 1861.

Behalve als eerste deel in de reeks Numismatica Neerlandica verschijnt dit boek ook als zelfstandige uitgave bij uitgeverij Koninklijke van Gorcum BV. Klik hier voor een link naar deze website.