Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in het lidmaatschap van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde, dan kunt u zich bij de secretaris of één van de leden aanmelden. Degene bij wie u zich heeft aangemeld draagt u voor als lid. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering volgt dan een officieel besluit over uw lidmaatschap. Omdat tussen aanmelden en die volgende vergadering enige tijd kan verstrijken, wordt u vanaf het moment van aanmelden behandeld als “voorlopig” lid. Dit wil zeggen dat u het blad De Beeldenaar ontvangt, inclusief alle eerder in het jaar verschenen nummers. Tevens bent u van harte welkom op vergaderingen en bijeenkomsten. Uw formele lidmaatschap gaat in op het moment van goedkeuring door de algemene vergadering. U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat uw voorlopig lidmaatschap ingaat.


De contributie geldend vanaf 2020

Nederland

EUR 55,-

Binnen Europa

EUR 60,-

Buiten Europa

EUR 65,-

Leden onder 30 jaar betalen de helft van de normale contributie

Voor aanmelding stuurt u een bericht naar info@koninklijkgenootschap.nl