Het Genootschap

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde steunt en stimuleert iedereen in Nederland die zich, hetzij beroepsmatig dan wel als amateur, bezighoudt met munten, penningen en papiergeld. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten en webinars, het uitgeven van publicaties, het bevorderen van tentoonstellingen en het ondersteunen van de plaatselijke Numismatische Kringen.

For an English summary click here

Koninklijk

Het Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde werd opgericht in 1892 te Amsterdam. In 1899 verleende H.M. Koningin Wilhelmina het predikaat ‘Koninklijk’. De vereniging telt op dit moment ruim 400 leden: verzamelaars, handelaren, wetenschappers, musea en verwante organisaties in binnen- en buitenland.

Bijeenkomsten

Het Genootschap organiseert tenminste twee maal per jaar een bijeenkomst voor leden en genodigden. Deze bijeenkomsten worden op steeds wisselende plaatsen door het gehele land gehouden en georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties. Het programma bestaat meestal uit lezingen en het bezoeken van één of meer musea. Met enige regelmaat worden bijeenkomsten georganiseerd met zusterverenigingen in België en Duitsland, die afwisselend in Nederland, resp. België of Duitsland plaatsvinden. Zie Nieuws of de Kalender voor de volgende bijeenkomst.

Publicaties

Het Genootschap publiceert het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, waarin belangrijke wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd. Hiernaast geeft het Genootschap, samen met de Vereniging voor Penningkunst, het tweemaandelijkse tijdschrift De Beeldenaar uit. De inhoud bestaat uit informatieve berichten en korte wetenschappelijke artikelen, die het gehele scala van munten, penningen en papiergeld vanaf de zevende eeuw voor Christus tot heden bestrijken. Beide publicaties zijn gratis voor de leden van het Genootschap. Belangstellenden kunnen zich desgewenst ook zonder lidmaatschap abonneren op het tijdschrift. U kunt een proefnummer van De Beeldenaar aanvragen bij de secretaris van het Genootschap info@koninklijkgenootschap.nl

Numismatische Kringen

Tussen het Genootschap en de regionale, onafhankelijke, numismatische verenigingen bestaan vele relaties. Er zijn ongeveer vijftien Numismatische Kringen actief in Nederland, die maandelijks bijeenkomsten organiseren met lezingen, veilingen en/of ruilavonden. Leden van de Numismatische Kringen zijn overigens lang niet altijd lid van het Genootschap en ook omgekeerd zijn niet alle leden van het Genootschap lid van een Kring. Jaarlijks verspreidt de werkgroep Kringen een sprekerslijst om de organisatie van de Kringen te ondersteunen. Kijk bij de Numismatische Gids voor meer informatie over de kringen.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel
te Amsterdam onder nummer 40530185

Statuten
Klik hier voor de statuten.

Bestuursleden van de vereniging
dr. G.P. (George) Sanders, voorzitter
drs. E.O.G.J. (Ewout) van Haeften, vicevoorzitter
drs. E. (Ernst) Wilschut, secretaris
ir. J.J. D. (Jeroen) van Gessel, penningmeester
Y.H.J. (Yvette) Schulman, assessor
mr. ing. F.A.J. (Freek) Groenendijk, bestuurslid

Redactie Jaarboek
prof.dr. J.G.J.M. Benders, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim, en Katholieke Universiteit Leuven (voorzitter)
dr. L.M.G.F.E. Claes, Universiteit Leiden
drs. E.O.G.J. van Haeften, Hoogeveen (namens bestuur)
prof.dr. F. Kemmers, Goethe-Universität Frankfurt am Main
L.M.A. Lennaerts MNGG FIPG, ‘s-Hertogenbosch
dr.ir. J. Moens, Dilbeek
drs. T. Opdam, Zevenaar (secretaris)
drs. J. Pelsdonk, Teylers Museum, Haarlem

International Advisory Board
P. Attwood, British Museum, Londen
dr. J. Bazelmans, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort
prof.dr. J. van Heesch, Katholieke Universiteit Leuven, en UCLouvain
dr. H. Horsnæs, Nationalmuseet, Kopenhagen
dr. P. Ilisch, Westfälische-Wilhelms-Universität Münster
dr. A. Willemsen, Rijksmuseum van Oudheden, Leiden

Van Geldercommissie
E.J.A. van Beek
prof. dr. J. Lucassen
dr. C.J. Zuijderduijn
dr. E. (Erika) Manders
prof. dr. P.P. (Panagiotis) Iossif

Het copyright op de teksten ligt bij het Genootschap. Het gebruik van teksten van deze site is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van het Genootschap. Het copyright van de foto’s ligt bij de fotograaf. Uw tips en opmerkingen ter verbetering zijn zeer welkom. U kunt deze mailen aan het bureau van het Genootschap.

Privacy regelement n.a.v. de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (vastgesteld 29 september 2018)
Privacy reglement KNGMP 29-9-2018

Archivering, bewaring en duurzame opslag door de Koninklijke Bibliotheek
Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek (KB) wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

De website van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, www.koninklijkgenootschap.nl, wordt daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen. Het archiveren is voor het eerst gebeurd op 3 januari 2014. Daarna worden regelmatig opeenvolgende versies opgenomen. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB.
Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.