Het Genootschap

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde steunt en stimuleert iedereen in Nederland die zich, hetzij beroepsmatig dan wel als amateur, bezighoudt met munten, penningen en papiergeld. Dit gebeurt onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, het uitgeven van publicaties, het bevorderen van tentoonstellingen en het ondersteunen van de plaatselijke Numismatische Kringen.

For an English summary click on the Union Jack

Koninklijk

Het Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde werd opgericht in 1892 te Amsterdam. In 1899 verleende H.M. Koningin Wilhelmina het predikaat ‘Koninklijk’. De vereniging telt op dit moment ruim 400 leden: verzamelaars, handelaren, wetenschappers, musea en verwante organisaties in binnen- en buitenland.

Bijeenkomsten

Het Genootschap organiseert tenminste twee maal per jaar een bijeenkomst voor leden en genodigden. Deze bijeenkomsten worden op steeds wisselende plaatsen door het gehele land gehouden en georganiseerd in samenwerking met lokale organisaties. Het programma bestaat meestal uit lezingen en het bezoeken van één of meer musea. Met enige regelmaat worden bijeenkomsten georganiseerd met zusterverenigingen in België en Duitsland, die afwisselend in Nederland, resp. België of Duitsland plaatsvinden. Zie Nieuws voor de volgende bijeenkomst.

Publicaties

Het Genootschap publiceert het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde, waarin belangrijke wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd. Hiernaast geeft het Genootschap, samen met de Vereniging voor Penningkunst, het tweemaandelijkse tijdschrift De Beeldenaar uit. De inhoud bestaat uit informatieve berichten en korte wetenschappelijke artikelen, die het gehele scala van munten, penningen en papiergeld vanaf de zevende eeuw voor Christus tot heden bestrijken. Beide publicaties zijn gratis voor de leden van het Genootschap. Belangstellenden kunnen zich desgewenst ook zonder lidmaatschap abonneren op het tijdschrift. U kunt een proefnummer van De Beeldenaar aanvragen bij de secretaris van het Genootschap info@koninklijkgenootschap.nl

Numismatische Kringen

Tussen het Genootschap en de regionale, onafhankelijke, numismatische verenigingen bestaan vele relaties. Er zijn ongeveer vijftien Numismatische Kringen actief in Nederland, die maandelijks bijeenkomsten organiseren met lezingen, veilingen en/of ruilavonden. Leden van de Numismatische Kringen zijn overigens lang niet altijd lid van het Genootschap en ook omgekeerd zijn niet alle leden van het Genootschap lid van een Kring. Jaarlijks verspreidt de werkgroep Kringen een sprekerslijst om de organisatie van de Kringen te ondersteunen. Kijk bij de Numismatische Gids voor meer informatie over de kringen.