Van Gelderlezing 2019 – Dr. Elon Heijmans, ʺVan Hacksilber naar muntgeld: Nieuwe ideeën over de vroege geschiedenis van geld in de Oudheid”

De komende Van Gelderlezing vindt plaats op zaterdag 16 november. De lezing wordt gehouden in het Bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank, Sarphatistraat 1, 1017 SW Amsterdam.
Ontvangst met koffie en thee is vanaf 10:30. Aanvang programma: 11:00 uur.

Als u bij de lezing aanwezig wenst te zijn kunt u zich tot 9 november 2019 aanmelden bij de secretaris van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten via:  info@koninklijkgenootschap.nl

Dr. Elon Heijmans, postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht
Van Hacksilber naar muntgeld: Nieuwe ideeën over de vroege geschiedenis van geld in de Oudheid

De introductie van muntgeld in de Griekse wereld wordt doorgaans beschouwd als het begin van de geschiedenis van geld. Nadat de eerste munten rond 630 v.Chr. werden geproduceerd in Westelijk Klein-Azië, raakte de munt in relatief korte tijd verspreid over de Griekse wereld met verregaande implicaties voor de handel en economie.
Maar bracht de introductie van muntgeld wel een fundamentele economische verandering teweeg? In deze lezing laat de spreker aan de hand van een serie edelmetaalschatten uit de IJzertijd (ca. 1200 – 600 v.Chr.) zien dat ongemunt edelmetaal – Hacksilber – in de eeuwen voorgaand aan de eerste munt al werd gebruikt als geld. Met name in de Levant deed zilver vanaf het eind van de Late Bronstijd in toenemende mate dienst als betalingsmiddel; in de 8e eeuw v.Chr. raakte deze vorm van geld ook geaccepteerd in het Egeïsche gebied. Dit vormde vervolgens een vruchtbare voedingsbodem voor de introductie van de munt.

Programma
10.30 uur Inloop, ontvangst met koffie en thee
11.00 uur Welkom door drs. Annemieke de Gooijer, coördinator van de Nationale Numismatische Collectie – De Nederlandsche Bank
11.15 uur Opening door dr. George Sanders, voorzitter van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten
11.20 uur Van Gelderlezing door dr. Elon Heijmans
12.00 uur Stellingname door prof. dr. Elmer Sterken, interim-directeur van het Koninklijk Nederlands Instituut Rome en discussie
12.30 uur Afsluitend drankje
13.00 uur Einde programma