21 november Van Gelderlezing- De Tachtigjarige Oorlog op zakformaat:penningen als objecten van herinnering, Dr. Marianne Eekhout

Teylers Museum te Haarlem

De komende Van Gelderlezing vindt plaats op zaterdag 21 november. De locatie is Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem. Ontvangst met koffie vanaf 10:30 op de Rotonde, eerste verdieping, voor de Gehoorzaal. Aanvang programma: 11:00 uur.

De spreekster heeft onderzoek verricht naar memorabilia van de Tachtigjarige Oorlog, waarvan penningen een belangrijk onderdeel uitmaakten. Vervolgens onderzocht zij memorabilia (waaronder penningen) van de slag bij Doggersbank (1781) voor Het Scheepvaartmuseum. In de lezing gaat zij in op de penning als medium van herinnering, waarbij zij de functie en boodschap van penningen centraal stelt zowel in de zeventiende als achttiende eeuw. Bij de lezing zal een uitgebreidere samenvatting van een à twee pagina’s beschikbaar zijn.

Na de lezing volgt zoals gebruikelijk stellingname en discussie, waarna een drankje met een borrelhapje. De bijeenkomst wordt afgesloten om 13:30 uur.

Belangstellenden kunnen zich tot 12 november 2015 per email aanmelden met naam en woonplaats op het adres vangelderlezing@koninklijkgenootschap.nl. (let op: aanmelding is verplicht). 

De Van Gelderlezing is een gezamenlijke activiteit van de Stichting Nederlandse Penningkabinetten en de Nationale Numismatische Collectie


<< Terug