De Numismatische Kring Oost Nederland groeit!

De Numismatische Kring Oost Nederland is in Nederland één van de grootste regionale verenigingen voor liefhebbers van munten en penningen. Het delen van kennis, nieuwe invalshoeken of achtergronden ontdekken en een beroep kunnen doen op elkaars expertise en oordeel staan voorop. Daarbij maakt het niet uit of het gaat om Romeinse of Keltische munten, om modernere uitgiften van het Koninkrijk of om fraaie historische of artistieke penningen.

Veel leden zien het als een verrijking om ook buiten hun eigen verzamelgebied te kijken en de verhalen aan te horen over heel andere numismatische en historische onderwerpen. Juist daardoor wordt de blik verbreed en komt de eigen verzameling in een breder perspectief te staan.

Het succes van de kring, blijkt uit het de aanmelding van 15 nieuwe leden dit kalenderjaar. Een resultaat om trots op te zijn! 

Wilt u meer weten over de Numismatische Kring Oost Nederland?  Kijkt u dan eens op http://www.kringoostnederland.nl

<< Terug