Hoogleraar numismatiek in de 21ste eeuw

Nederland heeft twee hoogleraren numismatiek gekend. Inde 19e eeuw was dit Pieter Otto van der Chijs en in de 20e eeuw H. Enno van Gelder. Tijdens de Van Gelderlezing te Haarlem op 19 november jl. werd het bijzondere nieuws gebracht, dat ook  in de 21ste eeuw er een hoogleraar Numismatiek zal zijn. 

Martin Bloemendal, voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde/ Stichting Nederlandse Penningkabinetten, kondigde aan dat het Genootschap de onderzoeksdirecteur Historische, Literaire en Culturele Studies (HLCS), ook in diens rol als leerstoelhouder Oude en Middeleeuwse Geschiedenis, en de afdelingsvoorzitter Geschiedenis heeft benaderd met de vraag of de Radboud Universiteit een dergelijke leeropdracht zou willen instellen. De Faculteit der Letteren heeft dit idee omhelst met name vanwege de unieke expertise die hiermee naar Nijmegen gebracht zou worden, en die complementair en versterkend is voor het huidige onderzoek.

In december zal de vacature gepubliceerd worden en later ook in De Beeldenaar verschijnen.

Hier vindt u de profielschets Profielschets Leerstoel Numismatiek (82,71kb)

<< Terug