Jaarboek 100 special (2014) Die Münzprägung in Herzogtum Niederlothringen – Dr. Peter Ilisch

II: Die Münzprägung im Südwestlichen Niederlothringen und in Flandern im 10. Und 11. Jahrhundert

Sinds vele decennia bestond in Duitsland het idee om van het standaardwerk over de munten uit de Saksische-Salische tijd – het corpus van Hermann Dannenberg  uit 1876-1905 en nu meer dan honderd jaar oud – een geheel herziene uitgave te doen verschijnen als een coproductie van een team. Een van de teamleden, Dr Peter Ilisch, nam het op zich om naast de munten van Westfalen ook de munten van het aangrenzende hertogdom Neder-Lotharingen te beschrijven. De coproductie kwam om verschillende redenen niet tot stand, maar Peter Ilisch zette zich desondanks aan de beschrijving van de munten van Neder-Lotharingen.

In 1997-1998 gaf het Koninklijk Genootschap voor Munt-en Penningkunde het eerste deel van deze studie, namelijk over het noordelijke deel, uit als een dubbelband van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde. Deze uitgave is een belangrijk succes geworden.

Het Genootschap brengt nu deel II, over het  westelijke deel van Neder-Lotharingen (van Aken tot en met Vlaanderen) en eveneens  van de hand van Peter Ilisch, als één band uit. Het is verschenen als een extra jaarboek. Het boek bevat 363 bladzijden van het jaarboek formaat, is in het Duits geschreven en is qua opzet en formaat gelijk aan deel I. 

Het jaarboek is op 27 september in Middelburg gepresenteerd tijdens de najaarsvergadering van het Genootschap. Aanwezige leden kregen daar een exemplaar uitgereikt. Leden die niet aanweizg waren krijgen het jaarboek opgestuurd.

Prijs voor het jaarboek 100 special (2014)

Ledens: EUR 25,00

Niet-leden: EUR 40,00

<< Terug