Jaarboek 2006-2007 (93-94)

Willem van den Nieuwenhof, Bij het afscheid van Wybrand Op den Velde als voorzitter van de Commisie van redactie – Jan Besteman, with contributions by Gert Rispling and Simon Coupland, A second Viking silver hoard from Wieringen: Westerklief II – Jan C. van der Wis, De muntslag tijdens het Utrechts Schisma – Theo Nissen, CALCULATIS. Rekengeld bij de cijnsheffing in oostelijk Noord-Brabant (13e en 18e eeuw) – Dirk J. Henstra en Jan C. van der Wis, Het goudgeld van Groningen nader bekeken – Konrad Schneider, Schnapphähne, Philippstaler, Dukaten und Kronentaler. Niederländisches Geld in Frankfur a. M. vom späten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.

Willem van den Nieuwenhof

Bij het afscheid van Wybrand Op den Velde als voorzitter van de Commisie van redactie

Jan Besteman, with contributions by Gert Rispling and Simon Coupland

A second Viking silver hoard from Wieringen: Westerklief II

 Jan Besteman, Gert Rispling and Simon Coupland discuss in detail the second hoard of Westerklief, one of the oldest and rarest Scandinavian hoards in the Netherlands. It contains both Arabic and Carolingian coins as well as hacksilver. The contents have provided new insights into the Viking relations with Frisia in general and the use of silver there and the changing role of silver in Scandinavia in the late ninth century.

Jan C. van der Wis

De muntslag tijdens het Utrechts Schisma

 Jan van der Wis lost de raadsels op rondom de bisschoppelijke muntslag na de dood van Frderik van Blankenheim in 1423. Een analyse van de historische en economische gebeurtenissen, gekoppeld aan een muntencatalogus, verschaft nieuwe numismatische informatie over de Utrechtse muntslag gedurende de bewuste periode tot 1448

Theo Nissen

CALCULATIS. Rekengeld bij de cijnsheffing in oostelijk Noord-Brabant (13e en 18e eeuw)

 Theo Nissen legt een historisch verband tussen het tot in de 18e eeuw in cijnsregisters gebruikte oude rekengeld en het circulerende geld aan het eind van de 13e eeuw. Dit gebeurt aan de hand van een 16e eeuws manuscript. Tevens wordt een focus geplaatst op het fenomeen rekenmunt. De waarden van betreffende rekenmunten naar de 16e-eeuwse realiteit zijn uitgebreid toegelicht en verklaard.

Dirk J. Henstra en Jan C. van der Wis

Het goudgeld van Groningen nader bekeken

 Dirk J. Henstra en Jan van der Wis vullen, op basis van nieuw bronnenonderzoek en ontdekkingen in archieven, de succesvolle publicatie aan over de ‘ Gronings stedelijke munten’ van A.Puister in het Jaarboek van 1986. Gebleken is o.a. dat de stad al eerder dan 1487 – en wel omstreeks 1464 – met de muntslag is begonnen.

Konrad Schneider

Schnapphähne, Philippstaler, Dukaten und Kronentaler. Niederländisches Geld in Frankfur a. M. vom späten Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert.

Konrad Schneider behandelt die wichtige Rolle des niederländischen Geldes in der Frankfurter Geldgeschichte. Die Münzpolitik war gegenüber ausländischen Goldmünzen tolerant, bei Silbermünzen aber ausserordentlich restriktiv. Die Frankfurter Kaufleute verhielten sich jedoch pragmatisch und ignorierten die Verbote.

<< Terug