Jaarboek 2011 (98)

Erika Manders, Communicating messages through coins: a new approach to the emperor Decius – Theo Nissen, Putten 1990; De chronologie van de maille tierce – Jan Pelsdonk, De Schatvondst ‘s-Hertogenbosch 1998 – Hanfried Bendig, Dirk Iden Kruitkremer, ein Falschmünzer in Emden und Jever? – Lei Lennaerts, De slagletter van Theodoor Victor van Berckel. Een studie naar het gebruik van letterponsen bij de stempelvervaardiging

Erika Manders

Communicating messages through coins: a new approach to the emperor Decius

For the Roman central authorities, imperial coinage formed  an effective instrument for spreading messages; it reached a large and differentiated audience. Apart from their economic value, coins were thus ideologically significant markers. They provide us with insights into the spearheads of a specific regime; what did the emperor consider important. As for Decius, the numismatic evidence turns the stereotypical image of this emperor upside down. Decius’ numismatic propaganda consisted mainly of military and geographical messages. This might also have consequences for the interpretation of Decius’ famous edict, which seems to have been issued in order to legitimize his power and not as part of a comprehensive religious policy. In addition it needs to be stressed that the divi series was exceptional both in the third century and within Decius’ his own coinage. All of teh above considered, Decius’ coins testify that the reign of this short-lived emperor encompassed much more than persecuting Christians.

Theo Nissen

Putten 1990; De chronologie van de maille tierce

In 1990 werd in de Gelderse gemeente Putten een door brand samengeklonterde brok munten gevonden. Theo Nissen toont aan, dat we te maken lijken te hebben met een met zorg samengestelde oppotting van gelden met een duidelijke voorkeur voor de grote denominaties, hoewel dezen in de noordelijke streken nog niet werden geproduceerd. Maar mogelijk was het toch het werkkapitaal van bijvoorbeeld een handelsman op doorreis tussen Brabant en de IJsselsteden.

Jan Pelsdonk

De Schatvondst ‘s-Hertogenbosch 1998

In 1998 is bij opgravingen in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch een schat met 2.119 zilveren munten gevonden. In april 2011 is hierover een lijvig boekwerk verschenen. Jan Pelsdonk laat zien hoe deze schatvondst ons een interessante blik vergund op de muntcirculatie rond 130o. De schat bevatte o.a. zeer zeldzame of tot nu toe onbekende munten van onder meer Kuinre, Pietersheim en Randerath.

Hanfried Bendig

Dirk Iden Kruitkremer, ein Falschmünzer in Emden und Jever?

Die bislang überwiegend in der antike und mittelalterliche Numismatik angewandte stempelkritische Untersuchungsmethode kann auch bei neuzeitlichen Münzen zu spektakulären Ergebnissen führen. Hanfried Bendig zeigt das die seit etwa 1572 in den Talerbüchern und Valvationstabellen abgebildeten und bewerteten Sanctus-Carolus-Magnus und Sanctus-Luderus Taler nicht Niederländischen aber Ostfriesischen Ursprungs sind. Sie sind Machwerke des berüchtigten Münzmeisters Dirk Iden Kruitkremer in Emden, um frühestens 1571 zu datieren. Vermutlich sind sie in eigener dafür eingerichteten und unter gräflichen Schutz stehende Heckenmünze in der etwa 25 Kilometer nördlich von Emden gelegener Hafenstadt Norden geprägt geworden.

Lei Lennaerts

De slagletter van Theodoor Victor van Berckel. Een studie naar het gebruik van letterponsen bij de stempelvervaardiging

 Uit het aan Johan Michiel Lageman toegeschreven oeuvre kunnen we een aantal penningen aan Van Berckel toeschrijven. Het betreft in de meeste gevallen algemene gelegenheidspenningen uit de begintijd van de penningproductie door Lageman. Lei Lennaerts noemt specifiek tien penningen in deze context en geeft vijf argumenten waarop hij zijn conclusie baseert. Hij geeft ook aan dat met de onderliggende studie het thema zeker nog niet uitputtend behandeld is en dat er ongetwijfeld nog onbekend werk ligt te wachten op herontdekking als zijnde van de hand van Van Berckel

ISSN0920-380X

<< Terug