Aanmelden

U wordt vanaf het moment van aanmelden behandeld als “voorlopig” lid.
U bent contributie verschuldigd vanaf het moment dat uw voorlopig lidmaatschap ingaat.

Hieronder vindt u het aanmeldformulier. Svp deze afdrukken, invullen en opsturen per post of per email.

Aanmeldformulier