Najaarsbijeenkomst 2022 Frederiksoord

Geachte ereleden, leden en kandidaat leden,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Najaarsbijeenkomst van ons Genootschap op zaterdag 24 september 2022 te Frederiksoord. De bijeenkomst wordt gehouden in het Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. De ontvangst is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.30 uur. De bijeenkomst eindigt om circa 17.00 uur, waarna kan worden deelgenomen aan een borrel en diner.

Als u deel wenst te nemen, dan kunt u zich tot en met 10 september 2022 aanmelden. Zie voor meer informatie de brief die u digitaal of per post ontvangen heeft. Deze vindt u ook in het afgesloten ledengedeelte onder Downloads.

Dagprogramma 24 september 2022

09.30 Inloop met koffie en thee
10.30 Algemene vergadering
12.00 Jeroen van Gessel: “130 jaar KNGMP”
12.30 Lunch
13.30 Presentatie publicatie “Het huisgeld en de penningen van de Maatschappij van Weldadigheid en de Rijksgestichten 1821 – 1871”
14.00 Lezing door Wil Schackmann
14.45 Lezing door Wiebe Nijlunsing
15.30 Theepauze
16.00 Excursie in de Proefkolonie met de nostalgische kolonietram (maximaal 50 deelnemers)
17.00 Borrel in Logement Frederiksoord (optioneel; voor eigen rekening)
18.00 Diner in Logement Frederiksoord (optioneel; voor eigen rekening)

Wij hopen u op 24 september te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Ernst Wilschut
Secretaris KNGMP