Najaarsbijeenkomst 25 september 2021

Geachte ereleden, leden en kandidaat leden,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de
Najaarsbijeenkomst van ons Genootschap op zaterdag 25 september 2021 te Roermond. De convocatie vindt u in het afgeschermde ledengedeelte.

De bijeenkomst wordt gehouden in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond. De ontvangst is vanaf 10.00 uur en het programma vangt aan om 10.30 uur. Het eindigt om circa 17.00 uur, waarna kan worden deelgenomen aan een borrel en diner. Er is in verband met de Corona-maatregelen ook dit maal geen partnerprogramma georganiseerd.

Tijdens de bijeenkomst zal Jos Benders het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde voor 2021 presenteren en zal het Jaarboek aan de aanwezige leden worden verstrekt.

Het blijven zoals u allen weet bijzondere omstandigheden. Om de bijeenkomst op een veilige manier te organiseren zullen wij net als
tijdens de Najaarsbijeenkomst van 2020 de nodige Corona-gerelateerde regels in acht moeten nemen. Meer informatie vindt u in het afgeschermde ledengedeelte.

Met vriendelijke groet,

Ernst Wilschut
Secretaris KNGMP