Numismatische Literatuur voor Leerstoel Numismatiek

Op 1 oktober 2017 werd Dr. Panagiotis Iossif benoemd tot bijzonder
hoogleraar ‘Numismatiek, in het bijzonder die van Oudheid en
Middeleeuwen’, bij de leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis ) binnen de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP), een culturele ANBI, treedt op als sponsor.
Naast sponsoring is het opbouwen van een numismatische bibliotheek ter ondersteuning van onderzoek van belang. Mocht u numismatische literatuur willen doneren neemt u gerust contact op via de secretaris.