Privacy reglement KNGMP

Bezoek de stand van het Genootschap!

Tijdens de algemene ledenvergadering van 29 september 2018 te Grave van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het privacy reglement vastgesteld.

Het reglement is te vinden op deze pagina van het genootschap:
http://www.koninklijkgenootschap.nl/over-het-genootschap

<< Terug