Professor Panos Iossif bijzonder hoogleraar Numismatiek aan de Radboud Universiteit

Per 1 oktober 2017 is Dr Panagiotis Iossif benoemd tot bijzonder
hoogleraar ‘Numismatiek, in het bijzonder die van Oudheid en
Middeleeuwen’. Bij de leerstoel Oude en Middeleeuwse Geschiedenis (prof Olivier Hekster) binnen de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Panos Iossif (1975) is adjunct directeur van de Ecole belge d’Athènes
en doceert ook numismatiek aan de Universiteit van Luik. 

Zijn aanstelling in Nijmegen is voor 0,2 fte (een week per vijf weken). 

Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP), een culturele ANBI,
treedt op als sponsor. 

Bij ons Congres 125 jaar KNGMP in juni in Utrecht heeft de nieuwe
hoogleraar al kennis kunnen nemen van de vitaliteit van de numismatiek
in Nederland. 

Hij ziet uit naar de samenwerking met ons Genootschap, de numismatische
kringen en de instellingen/publieke collecties in Nederland. 

Wij wensen hem heel veel succes bij het numismatisch onderwijs en
onderzoek! 

Klik hier voor het Persbericht Radboud Universiteit

<< Terug