Samenvatting najaarsbijeenkomst te Middelburg

Op 27 september werd het Genootschap ontvangen in De Kloveniersdoelen te Middelburg.

Tijdens de huishoudelijke vergadering werd het jaarboek JMP100 special over de muntslag in het zuidelijke gedeelte van Nederlotharingen en Vlaanderen in de 10e t/m de 12e eeuw gepresenteerd.

Dr. Peter Ilisch werd vanwege zijn verdiensten aan de numismatiek tot erelid benoemd

Na het huishoudelijke gedeelte werden 6 voordrachten gehouden.

Dr. Peter Ilisch hield een voordracht over Niederlothringen II (zie hiervoor ook het nieuwsbericht over het jaarboek JMP100 special), daarna volgden:

“Detectoramateurs en numismatiek”; “Johannes Looff in de Zeeuwse numismatiek”; “Zeeuwse munten”; “Marie de Man, Middelburgse muntgewichten”; “Kaurischelpen, een mondiaal betaalmiddel in de vroegmoderne tijd”

Hierna werd het Zeeuws Museum bezocht en de dag afgesloten met een borrel en diner.

<< Terug