Uitnodiging: Najaarsbijeenkomst 2023 Deventer

Geachte ereleden, leden en kandidaat leden,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Najaarsbijeenkomst van ons Genootschap op zaterdag 30 september 2023 te Deventer. Het thema van de bijeenkomst is “800 jaar Hanzesteden”.

De bijeenkomst wordt gehouden in Sociëteit De Hereeniging aan de Grote Poot 2 in Deventer. De ontvangst is vanaf 09.30 uur en het programma vangt aan om 10.30 uur. De bijeenkomst eindigt om circa 17.00 uur, waarna kan worden deelgenomen aan een borrel en diner.

Als u deel wenst te nemen aan de stadswandeling, dan kunt u zich tot en met 30 augustus 2023 aanmelden want wij moeten op 1 september 2023 het aantal gidsen voor de stadswandeling vaststellen. Als u niet deel wil nemen aan de stadswandeling, dan kunt u zich tot en met 11 september 2023 aanmelden (de distributielijst voor het Jaarboek moet dan naar de drukker).

U hoeft alleen te reageren als u van plan bent aanwezig te zijn. Wij vragen u bij uw aanmelding vier zaken te bevestigen:

• Of u van de lunch gebruik wenst te maken
• Of u deel wenst te nemen aan de stadswandeling (ongeveer 60 minuten)
• Of u deel wilt nemen aan de borrel
• Of u blijft voor het diner

Wij hopen u op 30 september 2023 te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Ernst Wilschut
Secretaris KNGMP