Uitnodiging: Voorjaarsbijeenkomst 2024 Enkhuizen

Geachte ereleden, leden en kandidaat leden,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Voorjaarsbijeenkomst van ons Genootschap op zaterdag 20 April 2024 te Enkhuizen.

De bijeenkomst wordt gehouden in het Peperhuis in het Binnenmuseum van het Zuiderzeemuseum aan de Wierdijk 12 in Enkhuizen. De ontvangst is vanaf 10.00 uur en het programma vangt aan om 10.30 uur. De bijeenkomst eindigt om circa 17.00 uur, waarna kan worden deelgenomen aan een borrel en diner.

U kunt zich tot en met 12 april 2024 aanmelden voor de bijeenkomst. U hoeft alleen te reageren als u van plan bent aanwezig te zijn. Wij vragen u bij uw aanmelding twee zaken te bevestigen:

• Of u van de lunch gebruik wenst te maken
• Of u blijft voor het diner

Wij hopen u op 20 april 2024 te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Ernst Wilschut
Secretaris KNGMP