Voorjaarsbijeenkomst 2022 Woerden

*** de slides van de presentaties zijn beschikbaar. Klik hiervoor op de link achter de naam. Foto’s vind u in de fotogalerie, zowel op het openbare als afgesloten ledengedeelte. ***

 

Geachte ereleden, leden en kandidaat leden,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Voorjaarsbijeenkomst van ons Genootschap op zaterdag 23 april 2022 te Woerden. De bijeenkomst wordt gehouden in Grand café Plein 7 in Woerden. De ontvangst is vanaf 9.45 uur en het programma vangt aan om 10.30 uur. De bijeenkomst eindigt om circa 17.00 uur, waarna kan worden deelgenomen aan een borrel en diner.

Dagprogramma 23 april 2022

09.45 Inloop met koffie en thee
10.30 Algemene vergadering
11.15 Allex Kussendrager, “Woerden en de numismatiek
12.00 Lunch
13.30 Arjan Senden, “235 AD – Een (bijna) vergeten veldtocht in Germania
14.15 Jan Pelsdonk: “Noodgeld, loodgeld, gouden geld. De Woerdense noodmunten in perspectief.”
14.30 Theepauze
15.15 Introductie op de stadswandeling
15.30 Stadswandeling (60 minuten)
17.00 Borrel bij Plein 7 (optioneel; voor eigen rekening)
18.00 Diner in de bovenzaal van Plein 7 (optioneel; voor eigen rekening)

Als u deel wenst te nemen, dan kunt u zich tot 23 maart 2022 aanmelden. U hoeft dus alleen te reageren als u van plan bent aanwezig te zijn. Zie voor meer informatie de brief die u digitaal of per post ontvangen heeft.

Wij hopen u op 23 april 2022 te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Ernst Wilschut
Secretaris KNGMP