Voorjaarsbijeenkomst 24 april 2021 online

— de opnames van de voorjaarsbijeenkomst zijn beschikbaar in het afgeschermde ledengedeelte —

 

Geachte ereleden, leden en kandidaat leden,

Het bestuur van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de Voorjaarsbijeenkomst op zaterdag 24 april 2021, de eerste digitale bijeenkomst in de rijke geschiedenis van ons Genootschap!

Een internet connectie is in principe voldoende om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. Nadere informatie over het programma en de technische aspecten treft u in de uitnodiging aan die u per email heeft ontvangen. Deze uitnodiging vindt u ook in het afgeschermde ledengedeelte. Aanmelding vooraf is niet noodzakelijk.

Programma

Voor de bijeenkomst zal gebruik worden gemaakt van het programma Microsoft Teams. Om 10.00 uur starten wij de digitale inloop en om 10.30 uur zal de algemene vergadering geopend worden. De link naar de online bijeenkomst staat in de toegestuurde uitnodiging en op het afgeschermde ledengedeelte.

10.00 Digitale inloop
10.30 Algemene vergadering
11.45 Lezing door Fran Stroobants: “Het einde van een tijdperk? De munten van de Germaanse nederzetting te Neerharen-Rekem”
12.30 Afsluiting

Aangezien dit een digitale bijeenkomst is en wij verwachten dat vele leden geen uren achter hun computer wensen te zitten hebben wij het  programma beperkt gehouden.