Call Van Gelderlezing en onderzoeksbeurs 2021

Creditcards, cheques enz.: de praktijk van het verzamelen van moderne monetaire objecten.

Naast munten en penningen verzamelen numismaten ook al een hele tijd papiergeld. Sommige verzamelingen bevatten ook nog andere voorwerpen die bij betalingen een rol spelen, zoals bankpassen, giro-overschrijfkaarten, creditcards, cheques, en wat dies meer zij. De vraag is hoe dit soort voorwerpen het beste systematisch ingedeeld, verzameld, en bewaard kunnen worden. Een overzicht op dit gebied – hoe rudimentair ook – ontbreekt tot op dit moment.

De Van Geldercommissie van het KNGMP roept geïnteresseerden op om een onderzoeksvoorstel in te zenden dat uit kan monden in een eind 2021 te houden lezing.

Klik hier voor meer informatie en de aanmeldprocedure.