Van Gelderonderzoeksbeurs en Van Gelderlezing 2020

VAN GELDER LEZING 2020
Creditcards, cheques enz.: de praktijk van het verzamelen van moderne monetaire objecten

Naast munten en penningen verzamelen numismaten ook al een hele tijd papiergeld. Sommige verzamelingen bevatten ook nog andere voorwerpen die bij betalingen een rol spelen, zoals bankpassen, giro-overschrijfkaarten, creditcards, cheques, en wat dies meer zij. Ontegenzeggelijk vormen dergelijke objecten een niet meer weg te denken onderdeel van het erfgoed van onze moderne samenleving, maar dit heeft nog niet geleid tot een algemeen aanvaarde aanpak voor verzamelen, beschrijven en conserveren.
De vraag is hoe dit soort voorwerpen het beste systematisch ingedeeld, verzameld, en bewaard kunnen worden. Een overzicht op dit gebied – hoe rudimentair ook – ontbreekt tot op dit moment.

In 2020 stelt de Stichting Nederlandse Penningkabinetten (SNP), samen met de Nationale Numismatische Collectie (NNC), een Van Gelderonderzoeksbeurs in.
De Van Geldercommissie roept geïnteresseerden op om een onderzoeksvoorstel in te zenden dat uit kan monden in een eind 2020 te houden lezing. Deze kan weer praktische en theoretische uitgangspunten bieden voor een systematisch en gericht verzamelbeleid.

Geïnteresseerden kunnen hun plan van aanpak van ca. 500-1000 woorden, vergezeld van een beknopt CV vóór 31 maart richten aan de secretaris van de Van Geldercie p/a jaco.zuijderduijn@ekh.lu.se. Deze zal daarna op korte termijn bepalen wiens / wier voorstel uitwerking verdient in het kader van een onderzoeksbeurs van 10.000 euro. De uitverkorene zal vervolgens begeleid worden door twee of drie commissieleden.

Meer informatie is hier te vinden Oproep VanGelderLezing 2020