Voorjaarsbijeenkomst 25 april te Roermond : afgelast, update 23-3-2020

Bijeenkomst 25 april te Roermond afgelast.

Sinds een aantal weken heeft Nederland te kampen met het coronavirus. De overheid heeft inmiddels
maatregelen genomen om de verspreiding van dit zeer besmettelijke virus tegen te gaan, zoals het sluiten van horecagelegenheden, onderwijsinstellingen , clubs e.d. Ook zijn bijeenkomsten met ten minste 100 deelnemers verboden. Op dit moment gelden deze maatregelen tot en met 6 april 2020. Er is een gerede kans dat zij verlengd of zelfs aangescherpt zullen worden.
[update 23/3/2020 19:20,nu voor bijeenkomsten zonder ondergrens aantal deelnemers, tot en met 1 juni]

Tot onze spijt laat het bestuur weten dat er is besloten om de bijeenkomst van 25 april a.s. geen door gang te laten vinden. Deze beslissing is in lijn met de door de overheid genomen maatregelen en geeft tegelijkertijd uitdrukking aan de verantwoordelijkheid die het bestuur voelt voor het welzijn en de gezondheid van de leden. Daarmee willen wij geen enkel risico nemen.

De bijeenkomsten van het genootschap vormen belangrijke gelegenheden om vrienden, collegae en medeverzamelaars te treffen en met elkaar van gedachten te wisselen. Het zijn uitzonderlijke tijden die vragen om uitzonderlijke beslissingen. Maar het niet door laten gaan van de voorjaarsbijeenkomst brengt ook praktische problemen met zich mee. Problemen die ontstaan om dat belangrijke zaken, die op de algemene leden vergadering besproken dienen te worden en waarvoor instemming van de leden noodzakelijk is, niet behandeld kunnen worden. Daarom wordt aan de leden een brief met begeleidend schrijven gestuurd met daarin te nemen besluiten. Als u met de besluiten kunt instemmen, dan hoeft u verder niets te doen. Mocht u toch aanvullingen, kanttekeningen of bezwaren hebben , laat ons dat dan a.u.b. vóór 25 april a.s. weten.

Tot slot wil het bestuur u en de uwen in de komende tijd veel sterkte en een goede gezondheid toewensen.
Daarbij  de wens uitsprekend dat wij elkaar op 26 september in Coevorden weer zullen treffen.