Jaarboek 2014 (101)

Erika Manders The emperor and the divine; ‘The Constantin turn’ from a numismatic perspective – Michael Metcalf and Wybrand Op den Velde The Cothen hoard of porcupine sceatta’s and Merovingian deniers – Jos Benders, Willem van den Nieuwenhof, Theo Nissen en Ronald Wientjes De muntslag van Roermond, 1486-1489 – Emile Haanen Bijdragen aan de muntgeschiedenis van de heerlijkheid en het graafschap Horn (ca. 1270-1567) – Anna c. Koldeweij Stempelsnijder en zilversmid Juriaan Pool (ca. 1618-1669) Een Poolse immigrant in een Amsterdams zilversmedennetwerk.

Erika Manders
The emperor and the divine; ‘The Constantin turn’ from a numismatic perspective

In de moderne literatuur wordt de overwinning van Constantijn de Grote op Maxentius in 312 als een omslagpunt in de Romeinse geschiedenis gepresenteerd. In dit artikel onderzoekt Erika Manders of het gerechtvaardigd is om de associatie van Constantijn met de christelijke god te zien als een breuk met de traditie. In de derde en begin vierde eeuw blijkt de verbinding van keizers met goden toe te nemen. Constantijns politiek paste perfect binnen deze ontwikkeling.

De keizer en het goddelijke. De “Constantijnse wende” numismatisch onderzocht (240,30kb)

Michael Metcalf and Wybrand Op den Velde
The Cothen hoard of porcupine sceatta’s and Merovingian deniers

De muntvondst uit de eerste helft van de achtste eeuw bij Cothen (2011) is in meerdere opzichten uitzonderlijk. Michael Metcalf en Wybrand op den Velde bespreken de stijlkenmerken van de sceatta’s en de aanwezigheid van Merovingische deniers. Het onderzoek leidt tot de veronderstelling dat de sceatta’s een rol speelden in de muntcirculatie in het noordoosten van het Merovingische rijk.

The Cothen hoard of porcupine sceattas and Merovingian deniers (230,12kb)

Jos Benders, Willem van den Nieuwenhof, Theo Nissen en Ronald Wientjes
De muntslag van Roermond, 1486-1489

In 1486 kreeg de stad Roermond toestemming om halve stuivers te laten slaan. Hoewel Van der Chijs dit al in 1856 vermeldde, is altijd onzeker gebleven of de stad dit privilege heeft gebruikt. Aan de hand van gepubliceerde en ongepubliceerde archivalia gaan Jos Benders et al in op deze muntslag en de verantwoordelijke muntmeester. Tevens wordt het type geïdentificeerd.

De muntslag van de stad Roermond, 1486-1489 (177,27kb)

Emile Haanen
Bijdragen aan de muntgeschiedenis van de heerlijkheid en het graafschap Horn (ca. 1270-1567)

Emile Haanen geeft een actualisatie van de Hornse monetaire geschiedenis aan de hand van onbekende en minder bekende bronnen. Afscheid wordt genomen van de achterhaalde chronologie van de heren van Horn; enkele categorieën munttypen worden diepgaand besproken. Verder wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de muntslag onder Philips van Montmorency en de lotgevallen van zijn muntmeester Van Lommel.

Bijdragen aan de muntgeschiedenis van de heerlijkheid en het graafschap Horn (±1270 – 1567) (296,53kb)

Anna c. Koldeweij
Stempelsnijder en zilversmid Juriaan Pool (ca. 1618-1669)

Een Poolse immigrant in een Amsterdams zilversmedennetwerk

Anna C. Koldeweij portretteert stempelsnijder en zilversmid Juriaan Pool die zich in het begin van de jaren vijftig van de zeventiende eeuw in Amsterdam vestigde. Zijn bekende oeuvre bestaat uit door hem gesigneerde slagpenningen, plaquettes en een beker; maar een meesterteken van hem is onbekend. Juriaan Pool integreerde snel als ambachtsman. Hij lijkt een breed netwerk binnen de stad te hebben: hij kreeg opdrachten, werkte met sommige collega’s samen en leidde verschillende leerlingen op.

Stempelsnijder en zilversmid Jurriaan Pool (ca. 1618 – 1669) (297,80kb)

Bert van Beek
In memoriam Nico Arkesteijn (1944-2014)

In memoriam Nico Arkesteijn (1944-2014) (176,36kb)

ISSN0920-380X

<< Terug