Uitnodiging colleges prof. dr. P.P. Iossif

Zoals u allen weet zijn het uitzonderlijke tijden en het Coronavirus heeft ook zijn invloed op ons Genootschap. Zo hebben wij de Voorjaarsbijeenkomst moeten annuleren en hebben wij de statutair vereiste goedkeuringen die wij op de ledenvergadering hadden willen presenteren via email en via de post aan u voor moeten leggen.

Deze tijden bieden echter ook mogelijkheden. Door de beperkingen als gevolg van het Coronavirus moeten wij alternatieve methoden vinden om met onze leden te communiceren en kennis te delen. In dit kader heeft ons lid prof. dr. P.P. Iossif, buitengewoon hoogleraar in de numismatiek binnen de leerstoelgroep oude en middeleeuwse geschiedenis van de faculteit der letteren van de Radboud Universiteit te Nijmegen, voor ons allen twee ‘virtuele colleges’ ontwikkeld met de titels:

Eerste college:
“Considering the Hellenistic East from a numismatic point of view”

Tweede college:
“Chremata and Symbola. How to consider divine attributes on royal coinages. A quantitative perspective”

In de bijgevoegde uitnodiging, die op 22 mei 2020 is uitgestuurd, treft u aanvullende informatie over deze colleges. Klik hier voor de uitnodiging.